חיפוש מתקדם

קרבליו, ג'ורג'

עלון הנוטע

הצימוח הצעיר במטעי המנגו בסובב כנרת נפגע מתריפס הקיקיון. בין השנים 2015 ל-2017 נלמדה באגן הכנרת, הדינמיקה בין המזיק ופיזורו, הקשר בין ממצאי הניטור לנזק הנגרם לקודקודי הצימוח והשפעתו על היבול בעונה העוקבת. המחקר התמקד בארבע חלקות מנגו במטעי קיבוץ רביד.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
תריפס הקיקיון במטעי מנגו בסובב כנרת

קרבליו, ג'ורג'

76(8)

הצימוח הצעיר במטעי המנגו בסובב כנרת נפגע מתריפס הקיקיון. בין השנים 2015 ל-2017 נלמדה באגן הכנרת, הדינמיקה בין המזיק ופיזורו, הקשר בין ממצאי הניטור לנזק הנגרם לקודקודי הצימוח והשפעתו על היבול בעונה העוקבת. המחקר התמקד בארבע חלקות מנגו במטעי קיבוץ רביד.

פרסום מקצועי