חיפוש מתקדם

וינר לאו,
במברגר איתי,
גולדברג מרדכי, 

עלון הנוטע

האפרסמון בארץ מורכב על כנות, ומכאן קיימת שונות רבה מאוד בין העצים הפוגעת ביבול, באיכות הפרי, בכניסה לניבה ובתוחלת החיים של העצים. בארץ ובעולם לא נעשה עד כה שימוש בכנות וגטטיביות מבוררות, בעיקר בגלל קשיים בריבוי. באמצעות בירור כנות מצטיינות וריבוין באופן וגטטיבי ניתן לשפר את היבול ואת איכות פרי האפרסמון. במסגרת המחקר סומנו עצי אפרסמון מצטיינים בשטחי הגידול המסחרי בארץ. הכנות מעצים אלה חולצו ורובו באופן וגטטיבי. מקורות נוספים לכנות היו זריעים של כנות שעברו בירור במעבדה כנגד ריכוזים גבוהים של מלח, וכן כנות ששרדו רמות מליחות גבוהות כתוצאה מתקלה בהשקיה. הפרוטוקולים לריבוי וגטטיבי הן בשרשה והן בתרבית רקמה, פותחו במעבדה במכון וולקני.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
בירור ובחינה של כנות וגטטיביות מצטיינות לאפרסמון

וינר לאו,
במברגר איתי,
גולדברג מרדכי, 

77

האפרסמון בארץ מורכב על כנות, ומכאן קיימת שונות רבה מאוד בין העצים הפוגעת ביבול, באיכות הפרי, בכניסה לניבה ובתוחלת החיים של העצים. בארץ ובעולם לא נעשה עד כה שימוש בכנות וגטטיביות מבוררות, בעיקר בגלל קשיים בריבוי. באמצעות בירור כנות מצטיינות וריבוין באופן וגטטיבי ניתן לשפר את היבול ואת איכות פרי האפרסמון. במסגרת המחקר סומנו עצי אפרסמון מצטיינים בשטחי הגידול המסחרי בארץ. הכנות מעצים אלה חולצו ורובו באופן וגטטיבי. מקורות נוספים לכנות היו זריעים של כנות שעברו בירור במעבדה כנגד ריכוזים גבוהים של מלח, וכן כנות ששרדו רמות מליחות גבוהות כתוצאה מתקלה בהשקיה. הפרוטוקולים לריבוי וגטטיבי הן בשרשה והן בתרבית רקמה, פותחו במעבדה במכון וולקני.

פרסום מקצועי
אולי יעניין אותך גם