חיפוש מתקדם

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

התזונה היא אחד ההיבטים החשובים באקולוגיה של חיות בר, ומידע על איכות התזונה של מינים בסכנת הכחדה וכיצד היא משתנה בין זוויגים וקבוצות גיל, ובין אזורים שונים ועונות, עשוי לסייע בשמירתם. אבל איפיון התזונה של חיות בר היא משימה מורכבת, במיוחד כשמדובר בצבי הישראלי )gazella Gazella), בעל חיים חששן ורגיש, שמאכלס מגוון של בתי גידול בישראל. במחקר זה השתמשנו במקור מידע ייחודי כדי לחקור את תזונת הצבאים – פרטים מתים, בעיקר כאלו שנדרסו. בשנים ,2018-2019 בסיוע בית החולים לחיות בר, פקחי רט"ג, ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, דגמנו תכני קיבה מ110- פגרי צבאים שנאספו במגוון אזורים, בתי גידול ועונות. הדגימות עברו אנליזות כימיות וספקטראליות, להערכת פרמטרים לאיכות התזונה: תכולות החלבון, המינרלים והסיבים התזונתיים, נעכלות, ויחס פחמן\חנקן. באמצעות פרמטרים אלו בחנו את ההשפעה של העונה, האזור האקלימי -1 )ים-תיכוני או יובשני; מעל/מתחת 400 מ"מ גשםXשנה , בהתאמה(, הזוויג, המשקל, וקבוצת הגיל )צעיר\בוגר( על איכות התזונה של הצבאים. העונה הייתה המשתנה המשפיע ביותר, ובחורף איכות התזונה הייתה הגבוהה ביותר, דבר שהתבטא בתכולות חלבון ומינרלים, ונעכלות, גבוהות, ותכולת סיבים ויחס פחמן\חנקן, נמוכים. בסתיו, מצאנו את איכות התזונה הנמוכה ביותר על פי מדדים אלה. תוצאות אלו מתאימות מבחינה איכותית לידע הקיים, אך באופן מפתיע השינויים היחסיים בין העונות היו מתונים: כ30%- עבור תכולות חלבון ומינרלים ונעכלות, ו14-22%- עבור סיבים ויחס פחמן\חנקן. תכולת החלבון, למשל, הייתה 24.9% בחורף, 22.9% באביב, 21.7% בקיץ, ו18.9%- בסתיו. האזור האק לימי השפיע על מספר מאפיינים, והתזונה הייתה מעט טובה יותר באזור הים-תיכוני מאשר ביובשני. לזוויג, למשקל ולקבוצת הגיל הייתה השפעה נמוכה על איכות התזונה. ככלל, נראה שהצבאים שומרים על תזונה יציבה יחסית לאורך השנה, וההבדלים בין אזורים ופרטים שונים אינם גדולים, למרות שינויים משמעותיים בהרכב חברות הצומח ובהרכב הכימי של הצמחים. העובדה שלא תיעדנו מצב שבו איכות התזונה נמוכה מאוד, מרמזת שהתזונה אינה גורם משמעותי בשרידות הצבי הישראלי.

פותח על ידי קלירמאש פתרונות בע"מ -
הספר "אוצר וולקני"
אודות
תנאי שימוש
הצבי צועד על קיבתו, מה ניתן ללמוד על התזונה של הצבי הישראלי ( gazella Gazella), מתכני קיבה של צבאים דרוסים

הכנס ה58- של העמותה לזואולוגיה בישראל, ה- 13 ב מרץ 2022, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט , אוניברסיטת תל-אביב

התזונה היא אחד ההיבטים החשובים באקולוגיה של חיות בר, ומידע על איכות התזונה של מינים בסכנת הכחדה וכיצד היא משתנה בין זוויגים וקבוצות גיל, ובין אזורים שונים ועונות, עשוי לסייע בשמירתם. אבל איפיון התזונה של חיות בר היא משימה מורכבת, במיוחד כשמדובר בצבי הישראלי )gazella Gazella), בעל חיים חששן ורגיש, שמאכלס מגוון של בתי גידול בישראל. במחקר זה השתמשנו במקור מידע ייחודי כדי לחקור את תזונת הצבאים – פרטים מתים, בעיקר כאלו שנדרסו. בשנים ,2018-2019 בסיוע בית החולים לחיות בר, פקחי רט"ג, ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, דגמנו תכני קיבה מ110- פגרי צבאים שנאספו במגוון אזורים, בתי גידול ועונות. הדגימות עברו אנליזות כימיות וספקטראליות, להערכת פרמטרים לאיכות התזונה: תכולות החלבון, המינרלים והסיבים התזונתיים, נעכלות, ויחס פחמן\חנקן. באמצעות פרמטרים אלו בחנו את ההשפעה של העונה, האזור האקלימי -1 )ים-תיכוני או יובשני; מעל/מתחת 400 מ"מ גשםXשנה , בהתאמה(, הזוויג, המשקל, וקבוצת הגיל )צעיר\בוגר( על איכות התזונה של הצבאים. העונה הייתה המשתנה המשפיע ביותר, ובחורף איכות התזונה הייתה הגבוהה ביותר, דבר שהתבטא בתכולות חלבון ומינרלים, ונעכלות, גבוהות, ותכולת סיבים ויחס פחמן\חנקן, נמוכים. בסתיו, מצאנו את איכות התזונה הנמוכה ביותר על פי מדדים אלה. תוצאות אלו מתאימות מבחינה איכותית לידע הקיים, אך באופן מפתיע השינויים היחסיים בין העונות היו מתונים: כ30%- עבור תכולות חלבון ומינרלים ונעכלות, ו14-22%- עבור סיבים ויחס פחמן\חנקן. תכולת החלבון, למשל, הייתה 24.9% בחורף, 22.9% באביב, 21.7% בקיץ, ו18.9%- בסתיו. האזור האק לימי השפיע על מספר מאפיינים, והתזונה הייתה מעט טובה יותר באזור הים-תיכוני מאשר ביובשני. לזוויג, למשקל ולקבוצת הגיל הייתה השפעה נמוכה על איכות התזונה. ככלל, נראה שהצבאים שומרים על תזונה יציבה יחסית לאורך השנה, וההבדלים בין אזורים ופרטים שונים אינם גדולים, למרות שינויים משמעותיים בהרכב חברות הצומח ובהרכב הכימי של הצמחים. העובדה שלא תיעדנו מצב שבו איכות התזונה נמוכה מאוד, מרמזת שהתזונה אינה גורם משמעותי בשרידות הצבי הישראלי.

כנס
אולי יעניין אותך גם